pasek loga

Projekt "Masz staż!

Humaniści na współczesnym rynku pracy"


Dofinansowanie projektu z UE:

496 187,97 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


job 1257202 960 720


Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do studentów kierunków językowych Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (III rok I stopnia), w tym osób niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności); studentów posiadających stypendia naukowe (wysoka średnia ocen – powyżej 4,0), studentów posiadających stypendia socjalne, osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), którzy/e z własnej inicjatywy zgłoszą chęć odbycia stażu.

  1. Czas realizacji projektu: 01. 12. 2017 – 30. 09. 2019.
  2. Projekt przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów kierunków filologia i bezpieczeństwo narodowe UPH w Siedlcach. Osoby objęte wsparciem podniosą kompetencje niezbędne na obecnym rynku pracy poprzez uczestnictwo w stażach, które nie są formą uwzględnioną w toku kształcenia w/w kierunków.
  3. Projekt skierowany jest do 130 studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  4. Staż obejmuje 180 godzin pracy dla każdego uczestnika (nie mniej niż 20 godzin pracy tygodniowo). Okres trwania stażu nie może przekroczyć 9 tygodni.

kierownik projektu - dr hab. Andrzej Borkowski